Företagstjänster

Arbetslivet är många gånger krävande med tidspress och prestationskrav, samtidigt behöver vi ta hand om hem och familj.

Många upplever att det är svårt att få tiden att räcka till.

Långvarig stress leder till sjukskrivningar som orsakar lidande för den enskilde och kostnader för företag och samhälle.

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram för anställda där individer får praktisk kunskap och verktyg för att skapa bra relation till både kropp och själ. På så sätt korrigeras obalans och ohälsa.

”Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna.

Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras.

En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta lösningar.

Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska iväg till konkurrenterna.” 

Professor em

Lennart Levi