Om oss

Om Livsstil & Hälsa AB

Livsstil & Hälsa AB grundades år 1993 och drivs och ägs av Elisabeth Norén.

Livsstil och Hälsa är  en konsultverksamhet som arbetar med samtalsterapi, parterapi, coaching, ledarskap, personlig utveckling, handledning för personal, stresshantering, konflikthantering,  samt motivationshöjande samtal. Verksamheten riktar sig både mot privatpersoner och organisationer/företag.

Livsstil och Hälsa AB har även stort intresse av sk Integrativ medicin och Integrativ psykoterapi.

Integrativ medicin är en kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa och komplementära medicinska behandlingsmetoder.

Livsstil och Hälsas  ledord är:
Ju fler välmående människor som är nöjda med sig själva desto mindre stress,
ju mindre stress desto bättre kommunikation,
ju bättre kommunikation desto bättre relationer,
ju bättre relationer desto tydligare blir våra roller i vårt liv,
ju tydligare roller desto tryggare blir vi,
ju tryggare vi blir desto mindre oro,
ju mindre oro desto mindre konflikter,
ju mindre konflikter desto mindre krig vilket leder till en bättre värld.                                     

 

Om Elisabeth Noren

Samtalsterapeut och handledare i psykosyntes ( 17 år ). Hon är utbildad gruppledare i ACT , acceptance and commitment therapy, lärare i  motivationshöjande samtal MI samt leg.företagssköterska som har lång och bred erfarenhet av att arbeta med hälsa och välbefinnande i organisationer och företag samt med privatpersoner.

Vidare har hon utbildning  i Kbt, Imago, schematerapi, gestaltterapi, empatisk kommunikation ( NVC), krishantering , familjekonstellation, mindfullness  samt s.k.integrativ psykoterapi och Steg 1 behörighet.Hon har många års erfarenhet av att arbeta med stresshantering på företag bl .a med livskunskap och Första hjälpen i 5 år som lärare på Nacka Gymnasium.

Hon är lärare i Kreativt Måleri / Vedic Art och håller kurser i detta runt Stockholmsområdet, Södermalm, Diselverkstaden i Nacka och på Oaxen söder om Södertälje .Inspirationsdagar med måleri kan också anordnas för arbetsgrupper.

Genom samtal, guidade meditationer, gestaltövningar, målning/bild, mental träning, avspänning och kroppsspråk motiverar och vägleder hon människor att hitta sin egen väg och utvecklas till sina egna bästa vägledare.

Hon är Diplomerad samtalsterapeut och handledare i psykosyntesutbildad vid HumaNova – Europeiska Psykosyntesuniversitetet. Utbildningen följer Etiska Rådets riktlinjer och psykosyntesen är en gren av den moderna, humanistiska, holistiska  och  psykologin som fokuserar på det friska och den högsta potentialen hos varje individ.

Hon är också Leg. Företagssköterska med långt förflutet av personalhälsovård ( 17 år ), friskvård, stresshantering och rehabilitering
Hon arbetar individuellt, med par och grupper samt i föreläsningsform. Insatser skräddarsys för dig eller ditt företag.
Hon har tystnadsplikt, dvs. hon ansvarar för att det som sägs i samtalet mellan klienten och mig hålls konfidentiellt. 

Människor har alltid fascinerat mig liksom möten, resor och olika kulturer. Jag inspireras av bild, form, färg och måleri, musik, teater, rörelseglädje och att vistas i naturen ,gärna på hav och höga berg.
Jag fascineras av polariteter och är intresserad av gränsland.Det som finns emellan, mellanrummen, det som inte alltid syns.
Där är jag i mitt yrke och i mitt måleri.
Privat  lever jag med min familj och har 3 utflugna barn.

Hör gärna av Dig för samarbete! 

Elisabeth Norén

Engagemang

Medverkar i Röda Korset
som samtalsledare samt i stödstyrkan.