Psykosyntes

PSYKOSYNTES – EN PSYKOLOGI MED SJÄL   

Roberto Assagioli

Psykosyntes är en human psykologi i tiden. Den ser möjligheten i personliga svårigheter och menar att i varje upplevt problem finns fröet till personlig
utveckling och mognad. Den har ett sunt och positivt synsätt på människan. Många av oss är omedvetna om våra inneboende förmågor.

Att väcka viljan, komma till insikt och våga förändra mönster i våra liv är nyckelord inom psykosyntesen.

Inom psykosyntes är människan en helhet där våra tankar, känslor, upplevelser och kroppen står i intimt samspel med varandra.Hur det samspelet fungerar av avgörande för hur vi mår, psyksikt och fysisiskt.Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sinna sinnen, till synes, ibland, motstridiga krafter i balans och harmoni. Psykosyntesen ger möjligheter för människor att uppleva att vi är mer än våra livsvillkor och även ge människor möjlighet att bygga sitt liv på djupare humanistiska värderingar. Det som ger lust, mening, glädje och motivation !

Inspirerad av tänkare och filosofer skapade Roberto Assagioli (1899-1974) psykosyntesen och grundade en mängd övningar ( meditation, bildspråk, empatisk kommunikation, rollspel m.m.som används i samtalsterapi, individuell handledning, personlig utveckling, utbildning och ledarskap.

För Assagioli var självförverkligandet viktigt dvs hur du förverkligar dig själv och hittar det liv som du vill leva.

” Smärtan är inte i vägen, den är vägen ”

Assagioli