Samtalsterapi/Coaching

Det finns många anledningar till att gå i terapi. 
Ibland är anledningen uppenbar men den behöver inte alltid vara det. Du har kanske en längtan i livet eller känner dig begränsad och vill komma vidare.

” det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av 

  den som gått vilse ”   Tomas Tranströmer

Här följer olika exempel på varför människor har behov av terapi/stöd.

Du kanske känner igen dig i något av följande:        

 • Relationsproblematik,parförhållande,förälder/barn   
 • Du vill ägna dig åt personlig utveckling och växa som människa.Du har en önskan om större självinsikt och viljan att styra bättre över ditt liv. 
 • Arbetsrelaterad problematik, konflikt, uppsägning m.m.
 • Stress/utbrändhet
 • Trötthet/depression
 • Smärta
 • Kris
 • Oro/panik/ångest
 • Självbild/självförtroende
 • Medberoendeproblematik, dvs du anpassar dig för mycket till andras behov.Du behöver sätta gränser och kanske säga Nej.
 • Önskan om större självinsikt och utveckla viljan att styra över sitt liv .
 • Du står inför en förändring och behöver hitta riktning för att på ett bra sätt hitta vägenfram för att fatta eventuella beslut. 

I terapi erbjuds du möjlighet att samtala med någon om det som är viktigt för dig. Du blir mött med respekt, ett icke dömande förhållningssätt, stor närvaro och lyssnande som skapar trygghet och förtroende.

Självklart har jag tystnadsplikt.

En del behöver stöd under en viss tid , andra vill fördjupa sina funderingar under en längre tid.

 ” Samtalsterapi handlar om hur det är att vara människa. I mötet berör vi människans villkor, möjligheter, tvivel och relationer där syftet är att bli ännu mer människa ”