Ökad kapacitet – med kropp och själ i balans

Ökad kapacitet – med kropp och själ i balans

Effektivitet genom kreativitet och livsglädje –
med kroppen och själen i balans

Vi erbjuder ett personalprogram som sträcker sig över 14 veckor under vilka deltagarna får pröva olika fysiska och mentala aktiviteter. Mellan lektionstillfällerna ges uppgifter som att hitta sin egen träningsform, öva observationsförmågan och att föra veckodagbok.

Programmet innehåller 3 olika delar:

*Inspirerande/ coachande samtal om målbilder och hur du löser dina hinder på vägen.

*Utmanande fysisk och funktionell träning ofta utomhus i naturen.

*Livsyoga-mindfullness för att öka kontakten med ditt lugn och ro- system i din kropp.

Respekt för individers olikheter finns självklart genom hela programmet och alla utgår ifrån där man befinner sig och vilka möjliga mål som finns.

Aktiviteterna sker i grupp alt. individuellt.

Läs mera i vårt informationsblad