Krishantering

Krishantering

När vi drabbas av trauman, förluster och livskriser genomgår vi olika faser i bearbetningen av det som har hänt. Jag finns som stöd i den processen samtidigt som jag ger förklaringar till vad som händer med dina tankar och känslor.

Vanliga reaktioner är bl a minskad koncentrationsförmåga, känsla av bedövning, oregelbunden sömn, förändrade matvanor och känslomässig berg och dalbana. 

Jag har lång erfarenhet av att jobba med kriser bl a som samtalsledare vid Röda Korset för drabbade av Tsunamin samt som utbildare av Krisstöd och Första Hjälpen på företag och skolor.