Samtalsgrupp

Samtalsgrupp

Samtalsgrupper – Målet är att förebygga och ta hand om stressbesvär och ohälsa.

Idag vet vi hur vi kan förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen.En viktig del är ledarskapet.Andra delar handlar om vad vi själva kan göra på individ och gruppnivå.En del är att ha gruppsamtal kring livsstilsfrågor och mindfullness för att skapa lugn och ro i vår kropp !

Vi träffas regelbundet ca 1 ggr / v 10 v, emellan träffarna gör du dina övningar.

Målet är hälsosamma medarbetare.