ACT

ACT – Acceptance and Comittment Therapy

Acceptance and Commitment Therapi är en vetenskapligt förankrad metod och är en ny metod av KBT, sk tredje vågens beteendeterpi. Fokus på hur personen vill leva sitt liv, hur hon lever idag samt på relationen mellan personen och dennes inre upplevelse. Målet är att vara i full kontakt med nuet och komma närmare sin egen livsriktning.

Centralt är att synliggöra upplevelsemässiga undvikanden och öka beteenden som leder till värderande mål.