KBT

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på framtid än det förflutna.