Motivationshöjande samtal – MI

Motivationshöjande samtal – MI

Motiverande samtal är en utvecklad metod att hjälpa människor till förändring. De flesta av oss människor har beteenden som vi inte är nöjda med. Vi kanske lever ett liv som vi skulle vilja förändra men inte vet hur vi ska göra det. Ibland saknas en tydlig vilja eller
tillräcklig motivation för att vi ska nå det förändrade ” önskeläget”.

Här fokuserar vi på att utveckla din motivation, vilja, att våga och att ta steget till en förändring. Det kan handla om att ändra livsföring t ex dricka mindre alkohol.

Läs mer på www.motivationalinterview.org