Handledning

Handledning

Vill du vidareutveckla din professionella yrkeskompetens och kommunikativa förmåga?

Jag är gärna din samtalspartner.

Du  berättar om din yrkessituation och tillsammans synliggör vi både det som fungerar bra samt det som behöver utvecklas. Vi använder oss  av olika tekniker och övningar från områden inom psykosyntes,ledarskap, gestalt, familjekonstellation, empatisk kommunikation m.m.  

Målet är att du stärker ditt ” inre” ledarskap i dig själv och på så sätt blir du bättre på att leda dig själv och möta andra. Du blir också bättre på att leda dina ev. medarbetare.