Coaching

Coaching

Från idrottsvärlden sprider sig nu coaching inom arbetslivet.

Att lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor är grunden. Coaching handlar om att öka sin självkännedom och självinsikt.

Coaching är samtal som bygger på att förändra nuläget och att förflytta sig i en annan riktning, mot ett mål eller åt något som ännu är odefinierat.

Du kanske känner att du vill förändra ditt liv men vet inte hur du ska göra.

Genom olika frågeställningar, dialog och tekniker är syftet att få dig att reflektera i en lugn och avspänd atmosfär. Där du får tid att hitta det som är viktigt för dig.